ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು

Posted by ಅರುಂಧತಿ | Posted in | Posted on 9:05 PM

ಎಪ್ರೀಲ್ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳು


06-04-2010 ~ ಕೋಲಾರ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

07-04-2010 ~ ಮಲ್ಪೆ ( ಜಾಗೋ ಭಾರತ)

11-04-2010 ~ ವಚನಗಂಗಾ

12-04-2010 ~ ಬೆಂಗಳೂರು ( ಯೋಗಶ್ರೀ)

14-04-2010 ~ ಗುಂಜುರು(ಆನೆಕಲ್ಲು) (ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ)

15-04-2010 ~ ಕುಳಲಿ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) ( ಜಾಗೋ ಭಾರತ)

17-04-2010 ~ ಬೆಂಗಳೂರು (BHEL) (ಉಪನ್ಯಾಸ)

18-04-2010 ~ ಜಾಗೋ ಭಾರ‍ತ

24-04-2010 ~ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್) ಅಭ್ಯಾಸವರ್ಗ

25-04-2010 ~ ಹೋಸಕೋಟೆ - ಸತ್ಸಂಗ

(ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೆಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:deshpadnde.aru@gmail.com)

Comments Posted (0)