ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು

Posted by ಅರುಂಧತಿ | Posted in | Posted on 9:28 PM

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


02-05-2010 ~ ಕಾರ್ಕಳ

06-05-2010 ~ ಮಂಜೇಶ್ವರ(ಕಾಸರಗೋಡ) (ಜಾಗೋ ಭಾರತ್)

07-05-2010 ~ ಮೈಸೂರು

08-05-2010 ~ ಅಥಣಿ (ಮೋಟಗಿ ಮಠ)

09-05-2010 - 15-05-2010 ~ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ( ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ)

22-05-2010 ~ ರಾಮತಿರ್ಥರ ಬದುಕು ( ಮಹಾನಂದಿ)

25-04-2010 ~ ಹೋಸಕೋಟೆ - ಸತ್ಸಂಗ

(ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೆಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:deshpadnde.aru@gmail.com)

Comments Posted (0)